Våldsbejakande vänsterextremism: Vägen ut

Att lämna miljön

Att lämna en vänsterextremistisk grupp eller ett nätverk är ganska lätt eftersom det inte är lika negativt laddat att vara med där. Det gör att aktivister slipper den stigmatisering som medföljer att ha varit medlem i en högerextremistisk grupp. Dessutom döms vänsterextremister inte lika ofta till verkligt grova brott. Deras brottslighet handlar till en större del om angrepp på egendom, inte på människor, även om det också förekommer. Medelåldern i den autonoma miljön är låg. De flesta är sällan aktiva mer än under högst några år.

Den som saknar missbruksproblem, har klarat skolan och inte suttit i fängelse, vilket gäller för en stor del av dem som agerar i olika vänsterextremistiska nätverk, har det på många sätt enklare. Den typ av socialt och ekonomiskt utanförskap, som ofta – rätt eller fel − förknippas med våldsbejakande högerextremism, är inte lika framträdande när det gäller våldsbejakande vänsterextremism. Det är därför oftast möjligt att bara sluta och gå vidare i livet.

Lyssna på Erika, 21 år

Erika, 21 år
Tidigare medlem i AFA

Erika

 

Lyssna på fler klipp med Erika