Våldsbejakande vänsterextremism: Vägen in

Vilka lockas till miljön?
Kännetecken
Vem går med?
Röster inifrån

Vilka lockas till miljön?

Många aktivister på den våldsbejakande extrema vänsterkanten är i övrigt skötsamma ungdomar som klarar av skolan och livet i övrigt. Det kan det vara en förklaring till en del av vuxenvärldens mer eller mindre överslätande attityd till att de finns i en extremistmiljö.

De frågor som extremvänstern brinner för har ibland starkt stöd i det vanliga samhället, vilket kan bidra till att avståndstaget inte blir lika markant. Det är metoderna snarare än inriktningen som ifrågasätts.

För en del är det våldet i sig som lockar med miljön, och spänningen och adrenalinkickarna som våldet ger. För personer med ett hat och en aggressionsproblematik kan en politisk ideologi fungera som en legitimerande täckmantel för att få använda våld. Detta är inte unikt för den vänsterextremistiska miljön. Men den erbjuder kanske i ännu högre grad än andra extremistiska miljöer en identitet för unga som har ett engagemang i frågor som intresserar många ungdomar, och en frustration över att förändringarna går så långsamt.

 

Kännetecken

Den autonoma miljön kan beskrivas som ett ungdomsfenomen. Rekrytering sker framförallt där ungdomar finns, vanligast är i skolmiljö och genom kompisar on- och offline.

Att en ungdom börjat anamma en viss klädstil eller politiska åsikter behöver inte betyda att han eller hon är på väg in i en våldsbejakande miljö. Snarare är det synen på våld som acceptabel metod som är kännetecknande. Alla politiska extremistmiljöer kännetecknas av en tro på icke-dialog. Det är sådana dogmatiska uttryck som kan tyda på att en ungdom är på väg in i eller redan befinner sig i den autonoma miljön.

Att en ung person börjar umgås med ledande aktivister inom den här extremistmiljön kan också vara ett tecken. Men det kan vara svårt för omgivningen att känna till. Föräldrar till unga som dömts för den här typen av brott vittnar ofta om att de uppfattat sitt barns umgänge som bra. De känner sig överraskade och förvånade när de får veta att deras barn är misstänkta för brott. Barnens umgänge i extremistmiljön kan bestå av ungdomar som är etablerade och framgångsrika.

Att som tonåring ta steget in i en våldsbejakande vänstermiljö behöver därför inte heller uppfattas som särskilt stort eller stigmatiserande. Autonoma grupperingar samarbetar ibland med etablerade organisationer och det förekommer att de tillåts ha möten i kommunala fastigheter.

 

Vem går med?

De personer som rekryteras till den autonoma miljön är i regel unga, oftast i övre tonåren eller strax däröver. En tysk undersökning visar att den autonoma rörelsen där domineras av övre medelklassbarn och att de flesta aktivisterna är 18–22 år.

Enligt statistik från Säkerhetspolisen är genomsnittsåldern för personer från den autonoma miljön som begår sitt första politiskt motiverade brott i Sverige 20 år. Mycket få brott begås av personer över 30 år.

Den autonoma miljön fungerar därför som en ungdomsrörelse, där kläder, musik och kamratskap spelar minst lika stor roll som ideologi och politisk kamp. Miljön är mer en övergående livsstil med politiska influenser från lite olika håll, än en traditionell politisk rörelse. När personerna blir äldre och skaffar familj och jobb lämnar de flesta miljön.

 

Röster inifrån 

Följande personer är några av dem som har dömts för olika händelser med koppling till den våldsbejakande vänstern mellan åren 2000 och 2009. Urvalet visar de olika bakgrunder som kan förekomma bland aktivisterna:

Man, 18 år

”Ledare” för en lokal AFA-grupp i en mindre stad. Hade höga betyg i skolan. Har engagerat sig som kamratstödjare och elevrådsordförande, och jobbat som konfirmandledare. Vill i framtiden arbeta som lärare eller förskollärare. Dömd för bland annat misshandel, förberedelse till grov misshandel och medhjälp till försök till grov mordbrand. Är uppvuxen på en gård på landet. Föräldrarna anser att sonen sköter sin fritid och sitt umgänge på ett bra sätt, att han och hans kompisar i den autonoma vänstern är etablerade i samhället och att orsaken till sonens brottslighet är politisk.

Man, 19 år

Föräldrarna separerade vid 10 års ålder. Han mobbades i skolan, och avbröt skolgången i åttonde klass. Har omhändertagits flera gånger för fylleri och varit inskriven vid flera ungdomshem. Socialtjänsten bedömer honom som mycket svårbehandlad. Har dömts för bland annat mordbrand, snatteri, egenmäktigt förfarande, skadegörelse, hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd, olaga intrång och våldsamt upplopp.

Man, 17 år

Har suttit i ungdomsfullmäktige och jobbat som scoutledare. Säger att han tar avstånd från våld. Föräldrarna jobbar inom kommunen, en är chef. De beskriver sin son som mogen och ansvarsfull med ett samhällsengagemang. 17-åringen bedöms av socialtjänsten ha goda relationer med sin familj och få stöd hemifrån. Dömd för medhjälp till misshandel och försök till skadegörelse.

Kvinna, 17 år

Enligt socialtjänsten så är hon en målmedveten 17-åring som mer än övriga jämnåriga engagerar sig i olika frågor. I familjen finns enligt socialtjänsten en naturlig öppenhet som är positiv för hennes hälsa och utveckling. Fadern är kommunpolitiker för vänsterpartiet. Kvinnan är dömd för olaga intrång och våldsamt upplopp vid ett par tillfällen.

Man, 22 år

Är enligt kriminalvården en inbunden man som verkar ha problem med aggressivitet och våldsamt beteende. Han saknar fullgången gymnasieutbildning och använder droger. Han umgås med kriminella vänner och har dömts vid upprepade tillfällen för våldsbrott, bland annat våldsamt motstånd mot polis vid politiska demonstrationer.

Kvinna, 21 år

Flyttade hemifrån vid 15 års ålder på grund av konflikter i familjen. Hon arbetar på ett gruppboende för psykiskt sjuka och har goda vitsord från sin arbetsgivare. Tidigare har hon varit en mycket aktiv fotbollssupporter, och pappan tror att hon kanske behöver ”en adrenalinkick då och då”. Föräldrarna beskriver henne som en engagerad person som alltid deltagit i demonstrationer och flygbladsutdelningar. Hon har ett stort kamratumgänge och anses vara varmhjärtad med ett stort rättspatos. Kvinnan är dömd för grov misshandel.

Inom den våldsbejakande autonoma vänstern finns alltså personer med en kriminell bakgrund, med missbruksproblematik och aggressionsproblem. Men där finns också ungdomar som har en till synes trygg och stabil uppväxt, som är framgångsrika i skola och föreningsliv och uppskattade av omgivningen.

Erika, 21 år
Tidigare medlem i AFA

Erika

Lyssna på fler klipp med Erika

Peter 19 år
Aktiv i den våldsbejakande vänsterextrema miljön

Peter var 16 år när han flyttade från hemstaden för att gå på internatskola i en mindre ort. Han var politiskt ointresserad, men på den nya orten började han snart umgås med ungdomar inom den radikala vänstern. En del av dem tillhörde den autonoma miljön, som Antifascistisk Aktion.

Läs intervjun med Peter

Källor ”Vem går med?”:
• Gatans parlament – Om politiska våldsverkare i Sverige, Anna-Lena Lodenius, 2006, sid. 245.
• Våldsam politisk extremism – Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten, Säkerhetspolisen och Brottsförebyggande rådet, Rapport 2009:15, sid. 81–82.