Våldsbejakande islamism: Ideologi

Krigsbilder
Några av jihadismens ideologer

Krigsbilder

Den världsbild som målas upp inom den våldsbejakande islamistiska miljön handlar om ett krig som resten av världen antas bedriva mot muslimer. Kriget förs enligt anhängarna på flera plan: militärt, politiskt, religiöst och kulturellt. Det inkluderar allt från att utländska trupper befinner sig i muslimska länder till karikatyrer av profeten Muhammed och andra upplevda kränkningar och orättvisor mot islam och muslimer i Väst, men även i muslimska länder där regimerna anses vara korrumperade och inte företräda en korrekt tolkning av islam.

När antimuslimska stämningar ökar i Europa så bidrar det till att spä på föreställningen om att muslimerna är utsatta för angrepp. På många sätt liknar sättet att se på världen det synsätt som anhängare till den så kallade Counter-jihadrörelsen har. Men man har helt olika uppfattning om vem som är angriparen.

Radikala predikanter i Väst försöker skapa en vi och dom-känsla hos unga muslimer som stärker den konspiratoriska föreställningen om att den muslimska gemenskapen, ”Ummah”, är under samlad attack. Därför anser anhängarna till ideologin att muslimerna måste försvara sig med våld. Det anses vara en plikt för den som kan och är det som i den våldsfrämjande miljön kallas för Jihad, ett begrepp som inom islam annars har en mycket bredare betydelse (andlig kamp, strävan etc).

Var försvarskriget får föras finns olika uppfattningar om. Att det får ske i muslimska länder där det finns utländska soldater är de flesta överens om, men en del menar också att det är rätt att attackera mål inne i de länder som skickar soldater eller på annat sätt anses förödmjuka islam och muslimer. Att tillåta nidbilder av profeten Muhammed är ett exempel på det.

Därför hänvisade självmordsbombaren Taimour Abdulwahab till såväl den svenska militära insatsen i Afghanistan, som till konstnären Lars Vilks karikatyr av profeten Muhammed i det meddelande han läst in före sitt dåd i Stockholm 2010:

”Tack vare Lars Vilks och hans målningar av profeten Muhammed (…) och era soldater i Afghanistan och er tystnad på allt detta så ska era barn, döttrar, bröder och systrar dö lika som våra bröder och systrar och barn dö.”

(Källa: Enligt ljudfil från Säkerhetspolisens förundersökning.)

Ett mål för den globala jihadismen är att bygga ett världsomspännande ”Kalifat”, ett muslimskt rike grundat på värderingar som rådde vid profeten Muhammeds tid för nästan 1400 år sedan. För terrornätverket al-Qaida har detta varit ett långsiktigt mål som skulle följa efter den mer prioriterade kampen mot ”korsfararna”, som är en beteckning för Västvärlden.

När Daesh utropade sitt ”kalifat” i delar av Syrien och Irak i juni 2014 befästes den splittring som hade uppstått inom den globala jihadistiska rörelsen. Daesh ledare Abu Bakr al-Baghdadi hade vägrat att svära trohet till al-Qaidas ledarskap, och genom att prioritera byggandet av ett ”kalifat” framför att bekämpa ”den yttre fienden”, Väst, utmanade han al-Qaida som den organisation som ska leda rörelsen in i framtiden. För många unga radikala muslimer i till exempel Europa har denna strategi visat sig vara mer lockande än al-Qaidas tal om ett framtida kalifat, och ökat radikaliseringen.

Såväl al-Qaida som Daesh har sina trogna bundsförvanter bland de olika terrororganisationer i världen som räknas till den globala jihadistiska rörelsen.

 

Några av jihadismens ideologer

Islam har en 1 500-årig historia, och rymmer en mångfald av olika tolkningar och förhållningssätt. Den globala våldsbejakande jihadistiska rörelsen är i det perspektivet förhållandevis ung, och bygger på tankegångar vars första utkast brukar tillskrivas den egyptiske författaren Sayyid Qutb.

VI_Ideologer
Sayyid Qutb, Usama Bin Ladin, Abdullah Azzam, Anwar al-Awlaki

 

Porträtt: Sayyid Qutb

Under några år på 1940-talet bodde Qutb i USA, där han bland annat mötte rasism och vad han uppfattade som ett syndfullt leverne. Hans hat mot det västerländska samhället tog fart, och han blev en hård motståndare till moderna värden som sekularism, demokrati och könsblandning. Allt sådant hade fördärvat islam genom den västerländska kolonialismen, menade han.

Sayyid Qutb var medlem i det islamistiska Muslimska brödraskapet, men radikaliserades när han tillbaka i Egypten fängslades och torterades anklagad för statskuppsförsök. 1966 avrättades han.

Qutb ville föra religionen tillbaka till dess ofördärvade ursprung och på så sätt återupprätta den islamska kulturens storhetstid. Alla sanna muslimer måste ta till vapen i kampen för islam, menade han, och de muslimer som inte delar denna världsbild är inga sanna muslimer och kan dödas.

(Källa: Lawrence Wright, Al-Qaida och vägen till 11 september, 2007.)

Porträtt: Usama Bin Ladin

Usama Bin Ladin och al-Qaida hämtade mycket inspiration av Sayyid Qutb och omsatte hans idéer i praktisk handling. Så kunde massmord även av muslimer rättfärdigas. Den här irrläran, synsättet att betrakta andra muslimer som otrogna och legitima att döda, har ett arabiskt öknamn, takfiri.

Bin Ladins propaganda var effektiv och budskapet om att den muslimska gemenskapen, Ummah, är under attack tilltalade många. Han utnyttjade religiösa symboler och spelade på ett politiskt och ekonomiskt missnöje bland muslimer i stora delar av världen. Han applicerade händelser och en socioekonomisk verklighet till korantexter. Och han lovade att återupprätta den storhet som islam enligt många muslimer hade århundradet efter profeten Muhammeds uppenbarelser, en tid när religionen bredde ut sig från Arabiska halvön till Mellanöstern, Nordafrika och delar av Europa.

Bin Ladin målade i sina videoinspelade tal effektivt upp bilden av att framförallt USA, Israel och dess allierade hotade islam. Han rasade mot USA:s trupper i Saudiarabien där islams heliga platser ligger, och med starka bilder från konflikthärdar som Palestina, Kashmir, Tjetjenien, Irak etcetera eldade han på känslor av utsatthet och orättvisa hos muslimer och skapade en stark identitetskänsla, vi mot dem.

Han underströk också den personliga plikten hos varje rättrogen muslim att göra något åt situationen. Dessa skickligt framförda budskap varvade han med religiösa citat.

Porträtt: Abdullah Azzam

Det finns en rad andra viktiga ideologer inom den nutida våldsbejakande islamismen, som till exempel Usama Bin Ladins mentor, palestiniern Abdullah Azzam (död 1989). Han har haft mycket stor betydelse för utvecklingen av begreppet ”jihad”. Istället för att muslimer ska begränsa sig till sina egna nationsgränser och regionala konflikter argumenterade Azzam för ett globalt jihad, vilket han själv praktiserade genom att organisera internationell rekrytering till kriget mot den sovjetiska ockupationsmakten i Afghanistan på 1980-talet.

(Källa: Jihad and the Rifle Alone”: ‘Abdullah ‘Azzam and the Islamist Revolution, av Andrew McGregor)

I hans inflytelserika skrift Join the Caravan från 1987 slog Azzam fast att väpnad jihad är en individuell plikt, ”fard ´ayn”, för varje muslim tills alla otrogna ockupanter drivits ut från muslimskt territorium någonstans i världen.

(Källa: Join the Caravan, nedladdat från www.religioscope.com/info/doc/jihad/azzam_caravan_1_foreword.htm )

Porträtt: Anwar al-Awlaki

En ideolog som har betytt mycket för att inspirera den yngre generationen av jihadister är den USA-födde Anwar al-Awlaki. DVD-skivor med föreläsningar och annat material av honom har vid ett flertal tillfällen de senaste åren beslagtagits hemma hos personer misstänkta för brott som haft islamistiskt ideologiska motiv, bland annat i Sverige.

Awlaki dödades av amerikansk militär i september 2011. Han levde då i Jemen, hade kontakter inom al-Qaida och kom att kallas för ”internets Bin Ladin” efter den viktiga roll han spelade för propagandaspridning på nätet.

(Källa: Oneline preachers of hate: Anwar al-Awlaki, ’bin Laden of the internet’, The Telegraph, 7/6 2011.)

Med sin bakgrund i USA kunde han lätt anpassa sitt budskap för att attrahera en publik i Väst. Hans namn har figurerat i flera utredningar om terrorattentat eller attentatsförsök, där han sannolikt inspirerat gärningsmännen.

(Källa: PM från Säkerhetspolisen 2011-11-08, ur 0105-K079-11.)

Framförallt under de senaste åren var han en öppen förespråkare för våld mot dem som han ansåg vara islams fiender. I en föreläsning från december 2007, som gick under titeln ”The Dust Will Never Settle Down”, argumenterar Anwar al-Awlaki för att det är en plikt för muslimer att döda dem som förnedrar Allah och hans budskap. Han tar upp de danska karikatyrteckningarna av profeten Muhammed, men även Lars Vilks och hans teckning av profeten som rondellhund.

Citat: Bin Ladin om kriget

I ett av Usama Bin Ladins tal från en propagandafilm lät det exempelvis så här (översatt till svenska):

Världen står I brand. Våra muslimska bröder och systrar i Palestina och Irak lider under en invasion av sionister och korsfarare. Korsfararnas styrkor kontrollerar det heliga landet, äter dess rikedomar och styr över dess folk. Och det här sker samtidigt som muslimer över hela världen attackeras som människor som slåss om en bit bröd.

TROENDE! Hur är det fatt med er? När ni kallas att kämpa för Guds sak klamrar ni er fast vid det jordiska; är ni så intagna av vad denna världen [kan erbjuda] att ni [glömmer] evigheten? Detta liv ger er bara torftiga fröjder jämfört med den eviga glädjen.” (9:38) 

(Källa: Citatet är hämtat ur artikeln The physiology of Al-Qaeda, from ideology to participation, av Christina Hellmich, och ingår i boken Understanding Violent Radicalisation, Terrorist and Jihadist Movements in Europé, red. Magnus Ranstorp. Det har översatts från engelska. Se även 11 septemberrapporten, Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA, sid. 45–47.)

Porträtt: Abu Bakr al-Baghdadi

Abu Bakr al-Baghdadi är Islamiska statens mytomspunne ledare. Namnet är ett av flera olika alias som finns på honom. Han ska vara född i den irakiska staden Samarra 1971 och då fått namnet Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri.

Abu Bakr al-Baghdadi har varit noga med att inte offentliggöra information om sig själv. Före hans första officiella framträdande som Daeshs”kalif”, i en video från en moské i Mosul efter att Daesh tagit över den irakiska staden sommaren 2014, fanns det bara två kända fotografier av honom. Det har också cirkulerat en mängd rykten om hans död eller att han ska ha skadats, rykten som inte har kunnat bekräftas.

I början av 2000-talet ska Abu Bakr al-Baghdadi ha varit predikant i en moské i hemstaden Samarra. Det finns motstridiga uppgifter huruvida han redan då var militant, men efter USA:s invasion i Irak 2003 fängslades han av USA för att ha varit med att grunda en jihadistgrupp. Han släpptes senare ur fängelset.

2010 blev Abu Bakr al-Baghdadi ledare för al-Qaidas gren i Irak, Islamiska staten i Irak (ISI). Året efter, 2011, utlyste den amerikanska regeringen en belöning på tio miljoner dollar för information som kan leda till att han grips eller dödas. Han anklagades för att ligga bakom en rad blodiga terrordåd i Irak.

Som ledare för Daesh i Irak hade han efter Syrienkrigets utbrott ambitioner att utvidga kampen även dit, men uppmanades av al-Qaidas nye ledare Ayman al-Zawahiri att istället koncentrera sig på Irak. Baghdadi har aldrig svurit trohet till Bin Ladins efterföljare Zawahiri, utan har valt att öppet trotsa al-Qaidas nya ledarskap och utmana dem om vem som ska visa vägen för den globala jihadistiska kampen.

(Källa: BBC: Profile: Abu Bakr al-Baghdadi)

Källa ”Krigsbilder”: Enligt ljudfil från Säkerhetspolisens förundersökning.