Våldsbejakande islamism

Ali

Vägen in

De flesta som ingår i den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige har mer eller mindre starka kopplingar till varandra genom framförallt vänskapsrelationer. Det är dock inte fråga om ett sammanhängande nätverk, utan snarare flera löst sammanhållna kompiskretsar som överlappar varandra. Majoriteten av personerna finns i något av de tre storstadsområdena.

Läs mer om vägen in

 

Inspire nr 11/2013

Ideologi

Islam har en 1 500-årig historia, och rymmer en mångfald av olika tolkningar och förhållningssätt. Den globala våldsbejakande jihadistiska rörelsen är i det perspektivet förhållandevis ung, och bygger på tankegångar vars första utkast brukar tillskrivas den egyptiske författaren Sayyid Qutb.

Läs mer om några ideologer
Historik

Usama bin Ladin använde kulturella, historiska och religiösa anspelningar för att föra ut sitt extrema budskap, och lovade att återupprätta stoltheten hos människor som såg sig som offer för olika utländska makter.

Läs mer om historik

Al-Qaida

Sympatisörer till terrornätverk

Inom den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige finns inte organisationer och grupperingar på samma sätt som inom exempelvis våldsbejakande högerextremism, inte heller kampanjer och aktionsgrupper som bland våldsamma vänsterextremister. Istället handlar det framförallt om lösare sociala nätverk som förenas av en ideologi.

Läs mer om grupperingar
Att lämna miljön

Någon avhopparverksamhet finns inte i Sverige för personer som vill lämna den våldsbejakande islamistiska miljön. En skillnad som framträder är också att våldsbejakande islamism inte är ett ungdomsfenomen i samma utsträckning som andra våldsbejakande extremistiska miljöer.

Läs mer om vägen ut

Erika

Ahmed, 23 år

Ahmed kommer från en stad i Mellansverige. För några år sedan dömdes han för att ha försökt bränna ner en vallokal utanför Stockholm som skulle användas av exilirakier. Han föddes i Mellanöstern men kom till Sverige som litet barn. Varken han eller hans föräldrar var troende muslimer.

Läs intervjun med Ahmed

 

grön fotÅtervändare

Allt fler av dem som sedan konfliktens början rest till Syrien och Irak för att ansluta till al-Qaidainspirerade grupper har återvänt till Sverige och andra länder i Europa. I början av 2016 hade runt 140 personer kommit tillbaka till Sverige. Den här utvecklingen har ökat pressen på säkerhetstjänsterna som har att bedöma vilka potentiella hot som återvändarna kan utgöra mot säkerheten.

Läs mer om återvändare