Våldsbejakande högerextremister: Symboler

Vanligt förekommande symboler

Den högerextremistiska världen har ett rikt bruk av symboler som är mer eller mindre vanliga, och många är inte direkt kopplade till en specifik organisation. Den mest kända, svastikan, är förbjuden i vissa länder, och kan tillsammans med andra symboler som tydligt associeras med Förintelsen och nazismen ligga till grund för åtal om hets mot folkgrupp även i Sverige.
I stället används andra mindre belastade symboler, och därtill lanseras nya. Här är några få exempel på symboler som kan vara bra att känna till. Det bör påpekas av dessa symboler, och liknande, kan förekomma även i andra sammanhang och inte enskilt bevisar att det finns en viss politisk inriktning.


Tyrrunan
Nordiska motståndsrörelsens symbol består av en svart Tyr-runa (efter den fornnordiska guden Tyr) mot en grön bakgrund. Runan användes i Nazityskland och ska symbolisera kamp och seger.

triskeleny
Triskele
Triskele, eller Triskelon, kallas en slags trebent svastika. Den har använts av en rad organisationer både i Sverige och andra länder, bland annat det sydafrikanska nazistpartiet AWB, Afrikaaner Weerstandsbeweging. Tidigare i historien har den bland annat varit en symbol för solen.

livsruna2
Livsruna
Livsrunan eller Livets träd (kallas även ibland för älgrunan eller algiz) kommer också från runalfabetet. Den sägs symbolisera en människa som vänder upp händerna, och står för människa och liv. Symbolen användes av Waffen SS i födelseannonser, och om man vänder den upp och ner blir det en dödsruna som var vanlig i dödsannonser. Förekommer bland annat hos Nordiska motståndsrörelsen.

odalruna
Odalruna
Odalrunan är den sista runan i det germanska runalfabetet. Odal är ett ålderdomligt uttryck som betyder någons fulla äganderätt till en jordegendom, och en odalbonde eller en odalman är således en självägande bonde. De tyska nazisterna använde odalrunan som symbol för ”blut und boden”, det vill säga tron på att jorden har ett besjälat samband med folket som lever där, och den var också symbol för olika nazistiska bondeorganisationer. Odalrunan är i dag en av de allra vanligaste symbolerna i högerextremistiska sammanhang och har använts av en rad olika organisationer.
varghake
Varghake
Varghaken eller vargkroken är en gammal heraldisk figur som återfinns i adliga släktvapen och som förekommit i hundratals år i olika sammanhang för att symbolisera kamp. Den förekom hos Waffen SS-divisioner och har i Sverige bland annat förknippats med organisationen Vitt Ariskt Motstånd, VAM, på 1990-talet. Den förekommer också hos den Ukrainska Azov-bataljonen där flera svenskar deltar i striderna.

solhjulet
Solhjulet
Solhjulet, solkorset eller hjulkorset är tre namn på en mycket vanlig symbol med bred användning som förekommer på 3 000 år gamla nordiska hällristningar, och som användes ännu tidigare i medelhavskulturerna. Solhjulet har uppfattats som en samlande nordisk symbol, vilket delvis beror på att den användes av de norska Quislinganhängarna. Det användes också av den tidigare svenska nazistorganisationen Nordiska Rikspartiet.

Andra symboler

Ett flertal andra symboler används av andra högerextrema grupperingar. Mer om högerextremismens symboler finner du i Stiftelsen Expos symbollexikon: http://skola.expo.se/symbollexikon.html