Våldsbejakande högerextremister i Sverige

Ledarskapet spelar stor roll
Aktiviteter fyller många funktioner
Grupperingar
– Svenska motståndsrörelsen (SMR)
Svenskarnas parti (SvP)
Blood & Honour (SvP)

Digitala mötesplatser

Ledarskapet spelar stor roll

De högerextremistiska organisationerna är generellt små i Sverige. Enligt Säkerhetspolisen finns det knappt 100 heltidsaktivister. Ytterligare något tusental personer går att mobilisera för olika manifestationer och därutöver finns ett okänt antal personer (10-20 000) som tar del av den propaganda som skickas ut av olika organisationer. Organisationerna är generellt bra på att fånga upp och aktivera de som gått med.

Ledarskapet spelar en jämförelsevis stor roll i högerextremistiska organisationer. De är ofta strikt hierarkiskt uppbyggda, men kan fungera olika i olika delar av landet, mycket beroende på ambitionerna och kapaciteten hos deras lokala ledare.

Organisationerna har olika målsättning med rekrytering av anhängare. Genom åren har några utmärkt sig genom en större öppenhet och en önska att växa, medan andra har varit mer slutna. Svenskarnas parti ställde upp i allmänna val och har haft några kommunala mandat, men partiet förlorade samtliga i valet 2014. Partiet lade ner i maj 2015. Kvar finns Nordiska motståndsrörelsen/NMR (tidigare Svenska motståndsrörelsen),   som är en mer sluten organisation. NMR söker framför allt kontakt med individer som kan utgöra en slags elit och som är beredda att visa stor lojalitet med rörelsen. Det ställs höga krav på medlemmarna som förväntas offra både tid och pengar för organisationen.

Säkerhetspolisens bedömning är att högerextremism för närvarande inte utgör ett hot mot det demokratiska systemet. Däremot kan det innebära ett hot mot enskilda individer.

Långtifrån alla i den högerextremistiska rörelsen begår brott, många deltar bara i lagliga aktiviteter. En del aktivister begår även brott som inte är ideologiskt motiverade. För att rättfärdiga andra typer av brott refereras det ibland till den ideologiska kampen.

Aktiviteter fyller många funktioner

Aktiviteterna kan vara sociala, opinionsbildande eller brottsliga. De organisationer som beskrivs i det här materialet genomför ett stort antal aktiviteter per år, både lokalt och centralt, där medlemmar från hela landet samlas. Dessa fyller ofta flera funktioner samtidigt. De flesta av de aktiviteter som genomförs är lagliga.

Tidningsförsäljning och dela ut flygblad tycks vara det första som många nya medlemmar dras in i. Även affischering förekommer, ofta nattetid. Studiecirklar och bokstudier är ett sätt att höja den ideologiska nivån på medlemmarna, men säkert i minst lika hög grad en social aktivitet som gör att medlemmar träffas, lär känna varandra och knyts samman. Sommarläger fördjupar kontakterna. Militära övningar och vapenträning, ibland i form av lägerverksamhet, har förekommit.

Demonstrationer och andra utåtriktade aktiviteter är både socialt motiverade och ett sätt att visa rörelsens styrka. Dessutom tilldrar de sig ibland uppmärksamhet. I den mån motståndare inom den autonoma vänstern agerar för att stoppa sammankomsterna bidrar det ytterligare till att medlemmarna känner att de är betydelsefulla.

Grupperingar

De följande organisationerna har valts ut för att de är störst och mest förknippade med ett våldsbejakande budskap. Detta kan dock vara mer eller mindre uttalat.

Nordiska motståndsrörelsen (NRM)

Nordiska motståndsrörelsen, tidigare Svenska motståndsrörelsen, SMR, är den mest hierarkiska och slutna organisationen inom den svenska extremhögern. Den har rötter i kretsarna kring Vitt Ariskt Motstånd (VAM), som lades ned i mitten av 1990-talet efter att flera av de ledande dömts till fängelsestraff i samband med olika grova brott, bland annat väpnade rån. En del av dessa samlades kring gruppen Nationell Ungdom (NU), som kom att bli en del av SMR.

Den nuvarande ledaren Simon Lindberg var tidigare aktiv i Nationalsocialistisk Front, och är dömd för medhjälp till misshandel (2008) i samband med en attack mot en RFSL-lokal. Den tidigare NMR-ledaren Klas Lund dömdes som delaktig i mordet på Ronny Landin i Nynäshamn 1986. I början av 1990-talet var han aktiv i Vitt ariskt motstånd, VAM. Under VAM-tiden dömdes han till fängelse för väpnat rån. NMR ger ut tidningen Nationellt motstånd.

NMR är indelad i sju geografiska zoner som kallas nästen. Varje näste har en operativ chef och kampgrupper med egna gruppchefer. Dessutom finns organisationen i Norge och Finland.

Under 2013 anordnade SMR en demonstration till stöd för två mördade medlemmar i det grekiska nazistpartiet Gyllene gryning på årsdagen av Novemberpogromen i Nazi-Tyskland 1938. Aktivister från SMR:s nordiska nätverk deltog samma år i en demonstration i Aten tillsammans med Gyllene gryning samt i en minnesmarsch i Ungern för att hedra Waffen SS.

Deltagande i val: SMR fick ett kommunalt mandat i Ludvika i valet 2014 eftersom namnet på en av de ledande i partiet, Per Öberg, antecknats på en öppen lista för Sverigedemokraterna. På samma sätt fick partiet in en ersättare i Borlänge fullmäktige. Efter valet meddelade SMR att man bildat en parlamentarisk gren som skulle ställa upp i kommande val, och i samband med detta antogs namnet NMR.

Brottslighet i SMR

Medlemmar i SMR/NMR har dömts för många brott genom åren. Expo granskade organisationen 2009 och fann då att 43 av 96 granskade personer med kopplingar till SMR hade dömts för olika våldsbrott. 25 av fallen rörde misshandel och 24 vapenbrott. Två aktiva medlemmar avtjänade vid detta tillfälle fleråriga fängelsestraff för mordförsök.

Under 2012 dömdes flera aktivister i organisationen för knivbrott och misshandel. I februari dömdes en 24-årig aktivist till fängelse för misshandel och olaga hot efter att ha jagat personer som rivit ner organisationens klistermärken i Umeå. I september 2012 knivmördades Joakim Karlsson i Vallentuna. En 18-årig aktivist i SMR dömdes för dådet. Ännu en medlem var misstänkt för inblandning i mordet och jagades av polisen.

I december 2013 attackerade aktivister i SMR en antirasistisk demonstration i Kärrtorp (se separat text). Under samma år blev personer som demonstrerade mot nazismen attackerade av SMR-aktivister även i Uppsala, Umeå och Gävle.

I december 2014 gjorde polisen ett vapenbeslag hos Svenska motståndsrörelsen. I beslaget ingick automatvapen men också narkotika. Norska motståndsrörelsen är formellt underställd den svenska. Narkotika tolereras inte generellt i NMR och är ett ovanligt brott i sammanhanget. Däremot finns fler fall av vapenbeslag. I september 2016 misshandlades en man så svårt att han senare avled av skadorna i samband med en demonstration anordnad av Finska motståndsrörelsen.

2003 greps ledaren Klas Lund, som tidigare är dömd för dråp och väpnat rån, i sitt hem med ett skarpladdat vapen. 2006 upptäckte polisen nedgrävda skjutvapen och ammunition i ett skogsparti i Upplands Väsby, och fyndet kopplades till SMR:s Stockholmsledare Emil Hagberg. 2007 dömdes en aktivist i Dalarna för innehav av skjutvapen, ammunition och dopingpreparat, och polisen gjorde ytterligare ett liknande tillslag. Året därpå slog polisen till mot SMR i Stockholmsområdet och hittade så väl vapen som sprängämnen. Fyndet gjorde att polisen utrymde ett flerfamiljshus av säkerhetsskäl. En SMR-medlem dömdes till 3,5 års fängelse för detta och flera andra brott.

(Källa: Intolerans 2012 – Expo årsrapport, LÄNK kan laddas ner här) Artikel om brottslighet i SMR Expo.

Case: Nazistattacken i Kärrtorp

Vad hände?
Den 15 december 2013 attackerades en antirasistisk manifestation i Stockholmsförorten Kärrtorp av ett 25-tal aktivister från Svenska motståndsrörelsen. Polisen var oförberedd och underbemannad och lyckades inte hålla isär nazisterna från de som demonstrerade. Flera personer misshandlades och minst två personer blev knivhuggna. 26 nazister greps för våldsamt upplopp. Även vänsteraktivister greps.

Varför?
Svenska motståndsrörelsen hade etablerat sig i Kärrtorp och blivit alltmer synlig, vilket fått de boende i området att reagera. En antirasistisk rörelse hade skapats längs tunnelbanans linje 17 och många vanliga medborgare var oroade över utvecklingen. Under 2013 trappades aktivitetsnivån (flygbladsutdelningar, aktioner m.m.) upp från alla typer av nazistiska grupper, även från SMR, enligt tidningen Expos årliga rapporter. En förklaring att just SMR ville synas mer kan vara att organisationen ville minska medlemstappet till Svenskarnas parti som mobiliserat mycket under året.

Hur gick det?
Händelserna i Kärrtorp ledde till stora protester med många deltagare över hela landet. Strax före jul 2013 samlades t ex cirka 16 000 personer i Kärrtorp i en av de största antirasistiska manifestationerna på många år. 23 nazister dömdes, i många fall till fängelse, för våldsamt upplopp efter Kärrtorp. Det var dock en vänsterextremist som fick det högsta straffet.  Läs mer om brottslighet inom den autonoma miljön här: http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/valdsbejakande-extremism/valdsbejakande-vansterextremism/grupperingar/#brottslighet .

 

Citat: Kampen kräver offer

I Nordiska motståndsrörelsens handbok för de egna aktivisterna sägs visserligen att de ska agera inom lagens ramar. Men det sägs också att:

Kampen är här och nu och ingen kamp kan föras utan offer.

Motståndsrörelsen försvarar de nordiska folken. Vi utgör den sista försvarslinjen. Men vi vet att segern endast kan nås genom anfall. Endast genom att attackera kan vi återta initiativet och driva tillbaks fienden. Motståndsrörelsen attackerar! Vi är politiskt aggressiva. (SMR:s fetstil) /…/”

Med tanke på vad som händer med vår nordiska ras så finns det inget moraliskt försvar för pacifism, tvärtom, den som tar till vapen och agerar har den eviga rätten på sin sida, även om några småborgerliga veklingar skulle påstå det motsatta.

Citat: Därför kan de inte samarbeta

Klas Lund, tidigare ledare för Svenska motståndsrörelsen, har uttalat sig om varför de högerextremistiska organisationerna sällan klarar av att samarbeta:

Sedan är det så att det inte alltid är en självklarhet att likartade organisationer är allierade, det finns många fall där de istället varit förbittrade fiender.

Jag har tidigare gjort jämförelsen med små skott av träd som växer för nära varandra och där framtiden innebär att endast ett av dem en dag måste växa ifrån de andra och ta det mesta av näringen och ljuset. Trots detta kan och bör man hjälpa varandra och samarbeta mot den yttre fienden när så behövs. Enighet når vi först den dag då en organisation har vuxit sig mycket starkare än de andra.

(Källa: www.patriot.nu, SMR:s hemsida)

Svenskarnas parti (SvP)

Svenskarnas var under några år innan nedläggningen i maj 2015 en av de mest synliga organisationerna inom den svenska extremhögern. Partiet hade rötter i en grupp lokala skinheads i Karlskrona. 1994 bildade de Nationalsocialistisk Front (NSF), som redan året därpå fick sina första lokalavdelningar på andra håll i landet. I NSF:s politiska program förekom krav på rasbiologiska åtgärder.

Svenskarnas parti ställde upp i allmänna val, men fick få röster. I valet 2010 fick Svenskarnas parti färre röster totalt än i valet 2006 då det framträtt som NSF. Men det tog ändå ett mandat i Grästorps kommun (102 röster, 2,8 procent av rösterna).

I valet 2014 satsade partiet stort och ställde upp i cirka 35 kommuner. Men Svenskarnas parti fick trots detta inte ett enda kommunalt mandat. Partiets valkampanj kantades av intensiva protester och tumult uppstod vid flera av partiets torgmöten och manifestationer. Partiet fick drygt 4 000 röster vilket motsvarar 0,07 procent av rösterna. Det dåliga valresultatet bidrog sannolikt till nedläggningen av partiet.

Samarbete över gränserna: Svenskarnas parti bjöd vid flera tillfällen in aktivister i liknande partier och organisationer i andra länder till möten i Sverige under rubriken Vision Europa. Partiet deltog även i liknande möten utomlands med t ex ungerska Jobbik. I september 2013 genomfördes en solidaritetsaktion vid den grekiska ambassaden i Stockholm för grekiska Gyllene gryning på grund av att parlamentsledamöter för detta parti häktats misstänkta för olaglig verksamhet.

Citat: Sverige ska förbli svenskt

I SvP:s partiprogram kan man läsa:

Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare. Sverige behöver vara svenskt för att svenskarna skall kunna skapa sin egen kultur, sina egna seder och bruk samt fritt kunna välja vilka influenser som skall påverka eller berika Sverige från andra delar av världen.”

Citat: Vi är inte nazister

Efter valet 2010 avvisade den förre partiledaren Daniel Höglund att partiets medlemmar skulle vara nazister:

Jag har aldrig hört någon kalla sig det. Termen missbrukas av media som ett sätt att avfärda vår politik, en strategi av politiska motståndare som använts så ofta att jag inte bryr mig om partiet får den etiketten. Snarare är vi nationalister.

(Källa: TT Ela, 2010-09-22)

Brottslighet i NSF och SvP

Medlemmar i NSF har deltagit i en rad uppmärksammade brottsfall. Två av de tre som deltog i morden på polismännen Olle Borén och Robert Karlström i Malexander 1999 och den serie av bank- och postrån som föregick morden, hade kopplingar till NSF. NSF tog avstånd. 2005 åtalades en mindre grupp med anknytning till NSF i Västerås för terroristbrott. NSF tog avstånd även denna gång.

2009 dömdes partiets dåvarande kontaktperson i Gävle för misshandel och hets mot folkgrupp i samband med attacken mot en feministfestival som slutade i misshandel av 7 personer. Han hade tidigare åtalats för misshandel och hemfridsbrott.

I maj 2012 höll Svenskarnas parti en tillståndsgiven demonstration i Eskilstuna som möttes av motdemonstranter. Det ledde till våldsamma sammandrabbningar. En motdemonstrant fick en glasflaska i huvudet och en annan som attackerats med en gatsten och fick föras till sjukhus.

I mars 2014 attackerade medlemmar i Svenskarnas parti deltagare i en feministisk manifestation i Malmö med knivar, en person skadades svårt. Se vidare särskild text. I december 2014 åtalades två representanter för Svenskarnas parti eftersom de påträffats i en bild med maskering och stenar som de tänkt att kasta stenarna på personer med utländsk härkomst i Stockholmsförorten Husby i samband med kravallerna där året innan. De ingick en grupp med ett flertal brottsbelastade personer som såg sig själva som ett svenskt medborgargarde. Aktiviteterna samordnades via en hemlig grupp på Facebook.

(Källa till uppgifter om medborgargardet: Artikel på Expos hemsida http://expo.se/2013/kraftigt-brottsbelastat-medborgargarde_5947.html)

Case: Nazistattacken i Malmö

Vad hände?
Aktivister från Svenskarnas parti angrep några personer som deltagit i en manifestation på internationella kvinnodagen den 8 mars 2014. En av dessa, Showan Shattak, knivskars svårt och vårdades länge på sjukhus efteråt. Ytterligare flera personer fördes till sjukhus. Svenskarnas parti medgav att medlemmar i partiet varit inblandade, men hävdade att dessa agerat i självförsvar och i ”numerärt underläge”. Tiden innan händelsen hade det noterats ökat våld mellan aktivister på både den extrema höger- och vänsterkanten. Händelserna i Malmö utlöste stödmanifestationer både i Malmö och på andra håll i landet.

Hur gick det?

Fyra personer häktades misstänkta för mordförsök, men tre av dem försattes på fri fot. Flera av de gripna var kända av polisen, och hade tidigare utretts för annan icke-politisk brottslighet.

Tingsrätten friade en 30-årig man som åtalats för mordförsök på Showan Attak. Men domen överklagades och han dömdes i oktober 2016 i hovrätten till tre års fängelse, brottsrubriceringen var nu i stället grov misshandel. Hovrätten friade däremot en 33-årig nazist som tidigare fällts i tingsrätten för misshandel av två andra personer.

Blood & Honour

Organisationsnamnen Blood & Honour och Combat 18 förekom flitigt i Sverige på 1990-talet i samband med bland annat konserter med rasistisk musik, ibland benämnd Vit makt-musik eller White noise. Blood & Honour har rötter i brittiska rasistgrupper på slutet av 1970-talet och namnet dök upp cirka tio år senare i samband med aktiviteter initierade av Ian Stuart Donaldsson, sångare i gruppen Skewdriver.

Det finns grenar av Blood & Honour i en rad länder. Den skandinaviska grenen av organisationen låg mer eller mindre nere i många år, men 2012 återupptogs verksamheten. Sedan dess har det förekommit ett mindre antal aktiviteter i bland annat Helsingborg och Stockholm, och sommarfester anordnades både 2014 och 2015. Blood & Honour var även, enligt Expos Intoleransrapport 2014, medarrangör för en konsert tillsammans med organisationen Frihetsrock som ger ut och marknadsför Vit makt-musik.

 

Soldiers of Odin

2015 bildade organisationen Soldiers of Odin som presenterades som ett medborgargarde i finska Kemi. Grundare var den finske nazisten Mika Ranta. Organisationen hävdade att de ville göra gatorna tryggare för kvinnor och barn genom att nattvandra. Initiativet spred sig snabbt till en rad andra länder, och under 2016 noterades stöd för gruppen och aktiviteter i 20 svenska städer.

Flera medier har uppmärksammat kopplingarna mellan Soldiers of Odin och så väl organiserad högerextremism som kriminalitet. Soldiers har medverkat i protester mot ensamkommande flyktingbarn, och även deltagit i demonstrationer mot regeringens flyktingpolitik tillsammans med nätverket Folkets demonstration.

En granskning i Aftonbladet av 99 personer med anknytning till Soldiers of Odin visade att 45 var dömda för brott, i 17 fall rörde det sig om våldsbrott och i tre fall om sexualbrott mot barn.

(Källa: Se bl a Röstlund, Lisa och Wiman, Erik: ”Soldiers of Odin inifrån”, Aftonbladet, 2016-04-29.)

 

Fotbollshuliganer attackerar flyktingar

I januari samlades en våldsam mobb bestående av 70-100 maskerade män i centrala Stockholm för att attackera ensamkommande hemlösa flyktingbarn. I samband med detta delades det ut flygblad som förklarade att flyktingarna skulle få ”straffen de förtjänar”. Polisen bekräftade att de som agerade hade koppling till några av Stockholmslagens fotbollsfirmor.

Att medlemmar i fotbollsfirmorna börjar agera våldsamt utanför idrottsarenorna är ett ganska nytt fenomen som synts i många europeiska länder på senare år. Medlemmar i olika firmor kan då dessutom göra gemensam sak, trots att de är motståndare i idrottssammanhang.

Våldet har fortsatt bl a genom att maskerade män genomför attacker i grupper om 10-20 personer som misshandlar och angriper flyktingbarn med glasflaskor. I juni 2016 rapporterades om ett femtiotal mörklädda män som var synliga utanför moskén på Södermalm i Stockholm rustade med grenar, stenar och flaskor. Fotbollssupportrar har uppmanats i sociala medier att samlas på olika platser för att attackera ensamkommande flyktingbarn. Det är inte fotbollsfirmorna som formellt ligger bakom utan personer anknutna till dessa, ofta har de en tidigare våldshistoria.

Det fanns 2016 200-300 ensamkommande flyktingbarn som rörde sig i centrala Stockholm, och som riskerade att utsättas för brott eller själva begå brott, enligt polisen. Fotbollssupportrarnas agerande kan ses som en del av en utveckling med allt fler med medborgargarden.

 

Digitala mötesplatser

Extremhögern använder digitala mötesplatser i relativt stor omfattning, organisationerna har egna hemsidor, vissa har Facebook och många twittrar. Digitala mötesplatser används ofta för försäljning av böcker, litteratur och propaganda. En viss försiktighet finns kring att på förhand sprida information om olika aktiviteter på grund av risken för att bli attackerad av extremvänstern. Däremot kan aktiviteterna bli omskrivna efteråt. Vissa delar av de digitala mötesplatserna kan vara lösenordsskyddade. De tidigare nämnda organisationerna har egna webbsidor och tillhandahåller olika tjänster på nätet, samt ofta även egna försäljningsorganisationer. Dessutom skickas ofta egna nyhetsbrev via mail, Svenska motståndsrörelsens kallas Polaris.

Metapedia är ett nätbaserat uppslagsverk som är tänkt som ett högerextremistiskt alternativ till Wikipedia där nazistiska och antisemitiska åsikter tolereras i texterna. Layouten är förvillande lik den vanliga Wikipedia. Den ursprungliga sajten var på svenska. 2015 fanns det versioner på totalt 18 olika språk. Till skillnad från Wikipedia får endas den som är registrerad göra ändringar i texterna, och den som vill bli registrerad måste först ansöka om det och bli godkänd.

Nordisk.nu, en community för diskussioner, spridande av information och aktiviteter som startades 2007 av det nu nedlagda Nordiska förbundet som ett alternativ till Lunarstorm. Vissa delar kräver inloggning. Portalen har i huvudsak svenska användare.

Nättidningen Motgift är ett nätmagasin som utvecklats ur Radio Framåt som startades av Svenskarnas parti. Motgift erbjuder förutom artiklar även podcasts, webb-TV och forum för debatt.

 

Nazister krigar i Ukraina

Även inom extremhögern finns vissa individer som har en föreställning om att en god aktivist ska delta i pågående krig runtom i världen. Det betyder att den problematiska situation som diskuterats kring återvändande radikala islamister även kan finnas kring individer i den här gruppen. På senare år har det framför allt uppmärksammats att högerextremister anslutit sig till Azov-bataljonen i östra Ukraina som kämpar mot ryskstödda separatister.

I början av 2015 beräknades ett trettiotal svenskar har rest till Ukraina för att delta i striderna, och ett tiotal av dessa ingick i Azov-bataljonen. Detta är ett fristående förband där det även finns många inhemska högerextremister, och det agerar nära den ukrainska armén. Azov-bataljonen består av 300-500 soldater, varav ett okänt antal högerextremister som anslutit sig från andra länder som Sverige, Frankrike och Italien.

En av de svenska legosoldater som framträtt i medierna har en bakgrund i svenska armén där han tjänstgjorde i sju år. Han har varit medlem i så väl Nordiska motståndsrörelsen somSvenskarnas parti, men enligt egen uppgift lämnat dessa organisationer. Facebook-sidan ”Svenska Ukrainafrivilliga” berättade i januari 2015 att den förste svensken stupat i striderna i Ukraina.

I början fick de svenska frivilliga i Ukraina stöd av Svenskarnas parti, som även hade medlemmar som skötte en hemsida som handlade om dessa resor. Men partiet ändrade sedan inställning i frågan. Hösten 2015 uppmärksammades det att Nordiska motståndrörelsen gett ekonomiskt stöd till den Ryska Imperiska Rörelsen (RID), en högerextrem och paramilitär rysk organisation som också skickar soldater till den proryska sidan i kriget i östra Ukraina. Nordiska motståndsrörelsen hade då även en ryskspråkig sida på den ryska motsvarigheten till Facebook.  Det betyder alltså att svenska nazister paradoxalt nog har agerat både på den pro-ryska och den ukrainsk-nationalistiska sidan av konflikten i olika skeden.

 

(Källor: Faerseth, John: ”Ukraine’s far right forces”, Hate Speech International, 2015-02-02
Lodenius, Anna-Lena: ”Vi säger vad du tänker – högerpopulismen i Europa”, Atlas, 2015, sid 232-233.
Lönnaeus, Olle: ”Svensk nazist fruktad krypskytt i Ukraina”, Sydsvenskan, 2015-01-23
Ramel, Fredrik: “Svenska nynazister I Ukraina som frivilliga”, Radio Sweden, 2014-03-03
Sköld, Josefin: ”Nato: Främlingshatet kan gödas av främmande makt”, DN, 2015-10-27)