Övergripande

Idéerna sällan det viktigaste

De primära orsakerna till att unga söker sig till våldsbejakande extremistmiljöer är sällan de extrema idéerna. Även om ideologin spelar en viktig roll, är det ofta gemenskapen i gruppen som lockar först.

Läs mer om vägen in

Faktorer som påverkar inträde och avhopp

Ibland talas om ”push-out” och ”pull-in” när man menar de faktorer som kan avgöra om en person fjärmar sig från sitt tidigare liv och dras in i en destruktiv och ibland våldsbejakande subkultur eller bestämmer sig för att lämna densamma.

Läs mer om vägen ut

 

Ljud_Anders_1

Vägen in i högerextremism

Att gå med i en högerextremistisk grupp är ett kraftfullt ställningstagande som väcker starka reaktioner hos omgivningen.

Läs mer om vägen in i högerextremism
Ali

Vägen in i islamism

De flesta som ingår i den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige har mer eller mindre starka kopplingar till varandra genom framförallt vänskapsrelationer. Det är dock inte fråga om ett sammanhängande nätverk, utan snarare flera löst sammanhållna kompiskretsar som överlappar varandra.

Läs mer om vägen in islamism
Erika

Vägen in i vänsterextremism

Många aktivister på den våldsbejakande extrema vänsterkanten är i övrigt skötsamma ungdomar som klarar av skolan och livet i övrigt.

Läs mer om vägen in i vänsterextremism

 

Vägen ut ur högerextremism

Familjen har en stor betydelse när en ung människa vill bryta med ett destruktivt liv, oavsett om det gäller våld, droger eller politisk extremism.

Läs mer om vägen ut
Att lämna våldsbejakande islamism

Någon avhopparverksamhet finns inte i Sverige för personer som vill lämna den våldsbejakande islamistiska miljön. En skillnad som framträder är också att våldsbejakande islamism inte är ett ungdomsfenomen i samma utsträckning som andra våldsbejakande extremistiska miljöer.

Läs mer om vägen ut
Vägen ut ur vänsterextremism

Att lämna en vänsterextremistisk grupp eller ett nätverk är ganska lätt eftersom det inte är lika negativt laddat att vara med där. Det gör att aktivister slipper den stigmatisering som medföljer att ha varit medlem i en högerextremistisk grupp.

Läs mer vägen ut