Lägesbild

Säkerhetspolisens bedömning av läget hösten 2013 pekar på att ingen av de våldsbejakande extremistmiljöerna har förmåga att genomföra sina avsikter. Det vill säga att omkullkasta det nuvarande statsskicket och ersätta det med en annan typ av styre.

I dagsläget utgör de inte något hot mot demokratin, men de har förmåga att utgöra ett hot mot enskilda individer. Både företrädare för samhällsfunktioner och personer inom den motsatta miljön.

”Det gäller inte minst den autonoma miljön som vi i dagsläget bedömer vara något mer aktiv när det gäller politiskt motiverad brottslighet.”

(Ahn-Za Hagström, Chefsanalytiker, Säkerhetspolisen. Eskilstuna Kuriren,
5 oktober 2013)

 

Den våldsbejakande högerextrema miljön

Under tidsperioden 1999–2009 identifierade Säkerhetspolisen 845 individer som har varit eller är aktiva, misstänkta eller dömda för politiskt motiverade brott. Säkerhetspolisen bedömer att antalet aktiva i landet är stabilt. 2010 rörde det sig om ungefär 100 individer.

Den våldsbejakande vänsterautonoma miljön

Under tidsperioden 1999–2009 identifierade Säkerhetspolisen 564 brottsaktiva individer. 420 var män, 144 var kvinnor. Säkerhetspolisen bedömer att aktiviteten i miljön växer i landet. 2010 var ungefär 100 individer brottsaktiva.

Den våldsbejakande islamistiska miljön

Säkerhetspolisen bedömer att antalet aktiva i miljön är stabilt inom landet. 2010 deltog eller stöttade ungefär 200 individer aktivt våldsbejakande islamistiska verksamheter.

 

 

Uppdaterad lägesrapport

Demokratiminister Birgitta Ohlsson har gett Doris Högne Rydheim, rektor vid Polishögskolan, uppdraget att sammanställa en rapport om de våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige. I uppdraget ingår uppdatering av Säkerhetspolisens och Brottsförebyggande rådets fyra respektive fem år gamla rapporter samt en beskrivning av tendenser och utveckling på två års sikt.

Rapporten överlämnas den 31 januari 2014.

Fördjupning

Våldsam politisk extremism (Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen 2009)
Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige (Säkerhetspolisen 2010)
Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredje land (Center for Asymmetric Threat Studies, Försvarshögskolan 2013)
Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet (Statens Medieråd 2013)

 

Källa: Säkerhetspolisen