Samtalskompassen

Samtalskompassen

Arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism kräver ett brett perspektiv. I grunden handlar det om hur vi i samhället bygger upp en stabil tro på demokrati och mänskliga rättigheter.

Läs mer om förebyggande arbete
Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet

Att förebygga att en ung människa dras in i våldsbejakande extremism är ingen ”quick fix”. Det är ett långsiktigt arbete, präglat av omsorg och empati.

Förebyggande arbete
För samverkansgruppen

Samtal

Metodstödet riktar sig till lokala samverkansgrupper. Grundläggande för arbetet är att man känner tillit och kan stötta varandra. Då kan man vara ett bra stöd för de unga man möter.

Metodstöd för samverkansgruppen

 

Dialog med unga

Dialog med unga

Metodstödet beskriver hur dialog kan bygga förtroendefulla relationer som motiverar en positiv förändringsprocess.

Inför en dialog med unga
Att stötta positiv förändring

Positiv förändring

Målet i dialogen med en ung sårbar individ är att stötta förändring. Det inriktar sig på att reducera riskerna i beteendet och stärka de positiva sidorna.

Läs mer om att stötta positiv förändring
Förändringsprocesser

Förändringsprocesser

Förändringsprocesser ser olika ut. De kan ske snabbt eller långsamt. Utlösas av plötsliga händelser eller mogna fram.

Läs mer om förändringsprocesser
Ljudberättelser med avhoppare

Erika

”Jag svalde allt. Vi kände att vi satt inne med sanningen, och jag ville verkligen störta det här samhället som var så fel”.

Samtalskompassen innehåller tre dokumentära ljudberättelser om avhopp från en våldsbejakande extremistisk miljö.

Lyssna på Erikas berättelse
Lyssna på förebyggare

Se filmen med Andreas Ring

Som instruktör i hur man upptäcker och förebygger våldsbejakande radikalisering utbildar Andreas uniformerad polispersonal i yttre tjänst i Malmö. Utbildningarna handlar om att medvetandegöra problematiken och visa på möjligheter som finns att arbeta brottsförebyggande, också vid akuta ingripanden.

Se filmen med Andreas