Om Hemsidan

Utbildningswebb: Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Utbildningswebben är producerad inom ramen för Regeringens nationella handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.  
Arbetet har genomförts på uppdrag av Demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Stockholm 16 december 2013

Utredningen för ett effektivare arbete mot
våldsbejakande extremism (SOU 2013:81)

Länk till Regeringens information om handlingsplanen

Utredningen tackar:

Anna-Lena Lodenius, journalist, författare
Magnus Sandelin, journalist, författare
Amanda Glans, radioproducent, storyteller
Mats Andersson, pedagogisk metodkonsult
Andreas Ring, polisassistent, Malmöpolisen
Peter Sundin, föreläsare, Brottsförebyggande centrum i Värmland
Lisa Nilsson, Karin Nilsson och André Sebastie, Small World
Jonathan Peste, chefsanalytiker SÄPO
Robert Örell, verksamhetsledare, Exit
Annika Hjelm, undervisningsråd, Skolverket
Kasper No Behrens Fisker, säkerhetsrådgivare, Politiets Efterretningstjeneste (PET)
Arnt Even Hustad, seniorrådgivare, Justis- og beredskapsdepartementet
Ole Hortemo, rådsmedlem Det Kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD), polischef, Kristiansand
Roger Ekenstedt, dialogpolis
Hanga Sántha, departementssekreterare, Demokratienheten, Justitiedepartementet
Mohammad Fazlhashemi, professor, Uppsala universitet
Abby Peterson, professor, Göteborgs universitet
Daniel Poohl, VD, Chefredaktör Tidningen Expo
Samt alla andra som på olika sätt har bidragit. Ingen nämnd, ingen glömd.

 

 

Kontakta oss

Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har, i enlighet med kommittédirektivet 2014:103, i uppgift att tillgängliggöra och förvalta det utbildningsmaterial och den utbildningswebb som har utvecklats av Utredningen om ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism. Eventuella frågor riktas till den Nationella samordnaren. Kontaktuppgifter finner du via länken nedan:

http://www.samordnarenmotextremism.se/kontakt/

 

Inspireras och ta reda på mer om vad som görs inom
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i andra länder och i Sverige.

 

Sverige

EXIT
CIDES/Nationellt resurscentrum för avhopparverksamhet
Brottsförebyggande rådet
Toleransprojektet
Expo
Ungdomsstyrelsen

Norge

Justis- och Beredskapsdepartementet
Det Kriminalitetsforebyggende Råd

Danmark

Social- og Integrationsministeriet

Finland

Inrikesministeriet (PDF)

Europa

Radicalisation Awareness Network
European Network of Deradicalisation
Against Violent Extremism