Om metodstödet

Metodstödet hämtar mycket inspiration och stöd i det utvärderade dialogarbete som genomförs inom ramen för nationellt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i Danmark. Det hämtar även mycket inspiration och stöd i norska polisens Bekymringssamtal, som ingår som samtalsmetod inom ramen för nationellt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och kriminalitet i Norge. Bekymringssamtal används även inom brottsförebyggande och socialt arbete i Sverige.

Förhållningssättet i det här metodmaterialet är präglat av Motiverande samtal. Metoden bygger på den amerikanske professorn och missbruksforskaren William R Millers motivations- och förändringsarbete. Metoden utvecklades ursprungligen för att öka den inre motivationen till förändring hos människor med destruktiva beroendebeteenden, främst missbruk. Förhållningssättet och metodiken vidareutvecklades av Miller tillsammans med dr. Stephen Rollnick.

Idag används metoden inom många förändringsarbeten, bland annat inom Exits avhopparverksamhet och inom internationellt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i Europa.

Det är en kommunikativ metod och ett sätt att vara med och för människor som behöver och vill förändring. Med individfokus och empati ökar samtalsmetoden den inre motivationen till förändring. Metoden syftar till att undvika konflikt mellan individer. Målet är att skapa en konflikt inom individen. Konflikten inom individen kan beskrivas som diskrepans (skillnad) mellan hur det är nu och hur individen önskar att det skulle vara. Detta kan skapa en drivkraft till förändring.

Samtalskompassen