Den första kontakten

Inför den första kontakten

Gemensamt i samverkansgruppen arbetar ni med att identifiera oro för riskbeteenden.
Till er hjälp kan ni använda en mall för att beskriva och värdera det som oroar er.

Exempel på mall:

Inför första kontakten

Ladda ner mallen i PDF här

 

 

Utifrån er sammanfattning beslutar ni er för att inleda dialog med en eller flera unga sårbara individer.
För att förbereda dialogarbetet kan ni ta hjälp av en mall för att beskriva och värdera faktorer som är
viktiga att fokusera på. Mallen kan uppdateras efter varje möte.

Exempel på mall:

Metodstod-dialog-unga_Infor-forsta-kontakt_2-webb

Ladda ner mallen i PDF här