Att förbereda fler dialogmöten

Förberedande frågor till dig själv att utgå från:

• Hur ser situationen ut just nu för individen?
• Vad ska jag vara särskilt uppmärksam på?
• Vad ska jag uppnå med dagens möte?
• Hur ska jag berätta om anledningen till att vi träffas?
• Vad behöver jag vara uppmärksam på hos mig själv? Vad provocerar mig, vad känns svårt, vad skulle jag behöva förbereda extra?

Inledande frågor att gå igenom tillsammans med individen:

• Hur har du det just nu?
• Vad vill du tala om idag?
• Vad hoppas du få ut av mötet?

Avslutande frågor att gå igenom tillsammans:

• Vad har vi talat om idag, kan vi summera det?
• Vad ska vi tala om nästa gång vi ses?
• Vad ska var och en av oss särskilt tänka på till nästa gång?
• Var och när ska vi träffas nästa gång?

Avslutande frågor till dig själv efter mötet:

• Svarade mötet mot mina förväntningar?
• Vad lyckades vi uppnå?
• Vad ska jag vara särskilt uppmärksam på nästa gång?
• Vad vill jag ta upp med samverkansgruppen?
• Vilket stöd behöver jag från samverkansgruppen?

Fler möten