Övningar för samverkansgruppen

Klicka på övningen för att läsa mer

Acceptans eller nolltolerans?
Om samhällets och vår egen syn på olika typer av våldsbejakande extremism.

Push out & pull in!
Om drivkrafter och dragningskrafter.

I ditt namn
Om att sätta en egen gräns för andras agenda

Våldets legitimitet
Om gränsen för legalt och illegalt våld

Att tänka fel men göra rätt
Om hjärnans förenklingar, moral och etik.

Demokrati är det minst dåliga
Om demokratins funktion och betydelse

Du blir vad du tror på
Om hur det som påverkar oss definierar oss

Från behov till rättighet
Om de mänskliga rättigheterna som idé och handling

För eller mot
Om demokratiska muskler

Ingen människa en ö
Om individens makt i förhållande till strukturell påverkan

Kan det finnas något negativt med frihet?
Om demokratiska rättigheter och skyldigheter

Det demokratiska samtalet

 

Ladda ner övningar i PDF här