Erika 21 år – tidigare aktiv i den våldsbejakande vänsterextrema miljön

Erika

Erika

Erika

Erika

 

 

 

Erika

Vilka lockas till miljön?

Många aktivister på den våldsbejakande extrema vänsterkanten är i övrigt skötsamma ungdomar som klarar av skolan och livet i övrigt.

Läs mer om vägen in i vänsterextremism

 

Den autonoma vänstern driver sakfrågor som generellt tilltalar många människor. Den arbetar bland annat mot rasism, nazism, sexism, homofobi, för en bättre miljö och djurens rättigheter. Dessutom är den antikapitalistisk, antiimperialistisk, USA- och Israelfientlig, arbetar för flyktingars rättigheter och för ett socialistiskt samhälle som baserar sig på rättvisa och jämlikhet.

Läs mer om ideologin

AFA

Några organisationer i egentlig mening finns inte inom den autonoma miljön, eftersom man motsätter sig hierarkiska strukturer. Däremot finns grupperingar eller nätverk som har en mer eller mindre organisationsliknande struktur.

Antifascistisk Aktion (AFA)
Revolutionära Fronten (RF)
Förbundet Allt åt alla
Syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF)

Att lämna miljön

Att lämna en vänsterextremistisk grupp eller ett nätverk är ganska lätt eftersom det inte är lika negativt laddat att vara med där. Det gör att aktivister slipper den stigmatisering som medföljer att ha varit medlem i en högerextremistisk grupp.

Läs mer vägen ut

”Vi gör motstånd mot det onda samhället.”

– Peter, 16 år

Peter, 19 år, aktiv i den våldsbejakande vänsterextrema miljön

Peter var 16 år när han flyttade från hemstaden för att gå på internatskola i en mindre ort. Han var politiskt ointresserad, men på den nya orten började han snart umgås med ungdomar inom den radikala vänstern. En del av dem tillhörde den autonoma miljön, som Antifascistisk Aktion.

Läs intervjun med Peter