Andreas

Andreas

Andreas Ring
Polisassistent, Närpolisområde City, Malmö

”Jag tycker att det är stimulerande att arbeta brottsförebyggande och arbetar i en grupp för att minska just våld genom samverkan och operativa insatser”.

Som instruktör i hur man upptäcker och förebygger våldsbejakande radikalisering utbildar Andreas uniformerad polispersonal i yttre tjänst i Malmö. Utbildningarna handlar om att medvetandegöra problematiken och visa på möjligheter som finns att arbeta brottsförebyggande, också vid akuta ingripanden.