Film: Förebyggare

Se filmen med Andreas Ring


Andreas Ring, polisassistent Närpolisområde City, Malmö

”Jag tycker att det är stimulerande att arbeta brottsförebyggande och arbetar i en grupp för att minska just våld genom samverkan och operativa insatser”

Se filmen med Andreas

Se film


Peter Sundin, föreläsare Brottsförebyggande centrum i Värmland

”Jag var sju år när min bror började påverka mig med sina rasistiska värderingar. Det skulle ta 18 år innan jag insåg att han hade fel. Man måste förstå att unga som dras in i våldsbejakande extremism kommer från alla sorters hem. Gemensamt är avsaknaden av närvaro, kärlek och empati”

Se filmen med Peter